Фінансова безпека: як захистити бізнес від безпідставного втручання силовиків, – Ніна Южаніна для «Mind”

Про функції єдиного правоохоронного органу з протидії фінансовим злочинам, який незабаром планується створити

Наприкінці серпня у Верховній Раді було зареєстровано два законопроєкти, які передбачають створення нового правоохоронного органу для боротьби з економічними злочинами. Проєктами пропонується створити Національне бюро фінансової безпеки (НБФБ) та Бюро фінансових розслідувань (БФР). Попри численні дискусії про необхідність нового правоохоронного органу в цій сфері, поки не прийнято жодну концепцію. Натомість у команді президента Зеленського вже анонсувались плани щодо демілітаризації Державної податкової служби.

Про те, як пропонуються захищати інтереси бізнесу і одночасно боротись із економічними злочинами, що можуть стати наслідком нечесної діяльності бізнесу, розповіла Mind народний депутат України Ніна Южаніна.

Тренд останнього часу – швидке прийняття великої кількості змін до законодавства, що зачіпають чи не всі сфери життєдіяльності країни, зокрема й сферу публічних фінансів. Є шанси, що невдовзі буде створено новий, він же єдиний орган, що дасть змогу протидіяти криміналізації економіки і покладе край безпідставному втручанню силовиків у діяльність чесного бізнесу.

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти на цю тему: проєкт закону «Про Національне бюро фінансової безпеки України» (№1184) і проєкт закону «Про Бюро фінансових розслідувань» (№1208), що визначений як невідкладний.

Оскільки зазначене питання давно на часі та відповідає очікуванням бізнесу і суспільства загалом, акцентую увагу на ключових засадах створення в Україні нового правоохоронного органу з протидії системним кримінальним проявам у сфері економіки.

Про превентивність

Мета створення НБФБ випливає з його назви – це передусім усунення загроз фінансовій безпеці держави, у тому числі шляхом виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, які завдають шкоди публічним фінансам, та запобігання їх вчиненню у майбутньому. Розкриття та розслідування злочинів є лише складовими в системній роботі з відвернення загроз тінізації та криміналізації економіки, а не основними функціями цього органу.

Тобто головний акцент у роботі бюро пропонується зробити на превентивних заходах, подоланні схем, які недобросовісні ділки будують ще на етапі підготовки законодавчих змін, боротьбі з причинами, а не наслідками правопорушень.

Про рівновіддаленість, або Як не вийти на самих себе

Новий орган повинен бути рівновіддаленим від усіх державних інституцій з метою виключення впливу в його діяльність та мінімізації корупційних ризиків. Бюро матиме у своїй підслідності справи як щодо недонадходження коштів до державного бюджету, так і щодо витрачання  коштів із держбюджету.

Кабінет Міністрів, так само як і міністерства в його складі, є розпорядниками бюджетних коштів, тому бути центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим одному з розпорядників таких коштів, бюро просто не може, адже не виключено, що доведеться розслідувати діяльність самих себе. Тобто в даному випадку матиме місце конфлікт інтересів.

Ліквідація податкової міліції – не самоціль

Ліквідація податкової міліції, Департаменту захисту економіки Нацполіції чи Управління по боротьбі з економічною злочинністю СБУ заради створення єдиного правоохоронного органу – не самоціль. Саме по собі об’єднання функцій цих органів щодо боротьби з економічними злочинами не вирішує проблему. Мета об’єднання функцій полягає в тому, щоб запровадити нову методологію оцінки ризиків та загроз процесів, які відбуваються в економіці. І однією з таких загроз є злочини у сфері господарювання.

Дві третини роботи бюро складатиме інформаційно-аналітична діяльність, яка започатковує систему оцінки ризиків та загроз, здатна буде з’ясувати фактори, що впливають на тінізацію і криміналізацію економіки, виходячи з яких визначатимуться способи втручання в ці процеси шляхом або законодавчого регулювання, або усунення підґрунтя щодо зайвого регулювання господарських процесів, або руйнування кримінальних технологій, або кримінального переслідування ключових бенефіціарів кримінальних схем, а також забезпечення розшуку та повернення активів, здобутих злочинним шляхом.

Правоохоронна діяльність, керована розвідувальною аналітикою, успішно працює в більшості європейських країн, завдяки чому правоохоронцям вдається розкривати системні злочини, зокрема й економічні, з мінімальним втручанням у діяльність бізнесу – без відкриття нікому не потрібних кримінальних проваджень, а також проведення агресивних процесуальних дій – обшуків, вилучення документів і техніки.

Законопроєкт про НБФБ також містить норми, які дадуть можливість не порушувати кримінальне провадження відносно до тих, хто помилився, але виправив свою помилку, відшкодувавши державі нанесений збиток та сплативши передбачені законом штрафні санкції.

Не аналітикою єдиною

Щодо наявності серед функцій НБФБ досудового розслідування, а також того, що бюро виступатиме суб’єктом оперативно-розшукової діяльності, то це пов’язано з тим, що орган повинен поєднувати в собі аналітику – оцінку ризиків та загроз – оперативно-розшукову діяльність – досудове розслідування – пред’явлення обвинувачення – передачу матеріалів до суду, тобто повний цикл заходів, який допоможе мінімізувати втручання в економіку криміналу.

Якщо дехто вважає, що цей орган повинен бути тільки аналітичним, тоді виникає запитання: хто має розслідувати ці злочини при ліквідації всіх структурних економічних підрозділів у правоохоронних органах?

До того ж за рекомендаціями країн – членів ЄС правоохоронний орган повинен бути автономним, тобто таким, що проводить весь комплекс слідчих дій (негласних слідчих розшукових дій) у межах досудового слідства, а також оперативно-розшукових заходів у межах оперативно-розшукових справ. Це можна реалізувати лише в концепції НБФБ, де аналітика є базою для роботи всього органу, при цьому слідство є відокремленим підрозділом. Якщо законом передбачено долучення до цього процесу інших органів, то такий процес не може бути об’єктивним у зв’язку з можливим виникненням конфлікту інтересів. Ми це спостерігали між НАБУ та МВС, між НАБУ та СБУ.

Враховуючи ж те, що економічні злочини вчиняються організованими злочинними угрупованнями, наявність у правоохоронного органу підрозділів фізичного захисту є цілком обґрунтованою.

Призначення і підзвітність

Законопроєкт №1184 скоригований порівняно з попередньою редакцією (законопроєкт №8157) відповідно до пропозицій представників експертного та бізнес-середовища та з урахуванням рішення Конституційного Суду щодо неконституційності призначень керівників президентом. Відтак передбачено, що директора НБФБ призначатиме і звільнятиме з посади Кабінет Міністрів України. Втім, це швидше церемоніальна функція.

Підзвітним бюро буде не окремому міністерству, а Верховній Раді України, президенту України та суспільству.

Саме суспільство вимагає, щоб корупцію в Україні було подолано, податки надходили до бюджету, а умови ведення бізнесу були більш сприятливими. Наскільки цього вдасться досягнути, не в останню чергу залежить від того, чи винесемо ми як держава уроки з помилок, які були допущені, і чи використовуватимемо у власному рецепті економічного розвитку кращі європейські зразки.