ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Політична партія «Європейська Солідарність» (далі – ПП «ЄС») оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з зовнішнього незалежного фінансового аудиту.  

Мета проведення конкурсу: відбір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для проведення зовнішнього незалежного  аудиту фінансової звітності ПП «ЄС» за 2023-2025 роки.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – «Закон про аудит») та умовам даного конкурсу.

Критерії для відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг зовнішнього незалежного  аудиту фінансової звітності:

 • відповідність вимогам, встановленим Законом про аудит;
 • інформація про суб’єкта аудиторської діяльності внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • за основним місцем роботи має працювати не менше 5 аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше 2 особи мають сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання послуг;
 • відсутність обмежень щодо надання послуг, які передбачені статтею 27 Закону про аудит;
 • відсутність обмежень, пов’язаних із тривалістю надання послуг ПП «ЄС» (безпосередня тривалість надання послуг зовнішнього незалежного  аудиту фінансової звітності не може перевищувати 3 роки поспіль);
 • відсутність порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності;
 • вартість аудиторських послуг.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Критеріям для відбору;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі претенденти подають наступні документи:

 • комерційну пропозицію, що містить інформацію про вартість послуг зовнішнього незалежного  аудиту фінансової звітності ПП «ЄС» за 2023-2025 роки у відповідності до мети цього конкурсу;
 • основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності у довільній формі;
 • лист-запевнення про відповідність вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу згідно Критеріїв для відбору;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути важливою для участі у конкурсі.

Інформація про процедуру:

Дата початку проведення конкурсу – «15» січня 2024 року.

Кінцевий строк подачі документів – «19» січня 2024 року.

Конкурсні пропозиції надсилаються за адресою:  01015 м. Київ, вул. Лаврська, 16.

Особа, відповідальна за отримання конкурсних пропозицій від суб’єктів аудиторської діяльності – Голова Контрольно-ревізійної комісії ПП «ЄС» Сікліцький Борис.

Інформація для зв’язку:

Телефон: 044-351-00-10

Email: solidarnist.law@gmail.com 

Конкурсні пропозиції, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу не розглядатимуться.